SONY VIETNAM – GALA THANK YOU PARTY

Tháng 12.2018 – công ty tổ chức Gala Dinner Keyteam tiếp tục nhận được sự tin tưởng & đồng hành cùng Sony Vietnam trong chương trình gala tri ân khách hàng & Year End Kick-Off dành cho đối tác tại khu vực Hồ Chí Minh. Những hoạt động điểm nhấn đặc biệt với mục tiêu tiếp lửa để hướng đến vượt mức mục tiêu 2018 & định hướng các mục tiêu trong 2019. Các thành viên tham dự là những đối tác gắn kết bền vững cùng Sony trong suốt chặng đường đã qua, cùng…

Read More