AD VIETNAM – TEAM BUILDING THE POWER OF LEADING

Ngày 15-17.07.2016 – Công ty tổ chức teambuilding Keyteam tiếp tục nhận được sự tin tưởng để đồng hành thực hiện tổ chức teambuilding 2016 cho Phòng CS & SALES thuộc tập đoàn AVERY DENNISON VIETNAM. Với sự tham gia của 80 thành viên đã lần lượt khám phá các địa điểm hấp dẫn tại Bình Lập – Vịnh Vĩnh Hy – Ninh Chữ, chinh phục các thách thức từ hoạt động Teambuilding…Mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt nhất. Với chủ đề chương trình ” The Power Of Leading” từ các bộ phận, phòng…

Read More