Thờ Di Lặc Trong Nhà Nên Lưu Ý

Theo truyền thuyết, bồ tát Di Lặc được xem là vị Phật thứ 5, thay thế Phật Thích ca Mâu Ni và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên Trái đất. Chắc ai cũng đã nghe danh Bố Đại hòa thường, ông được xem là hóa thân của đức Di Lặc chốn nhân gian với đầu trọc, bụng to, mập mạp, luôn tươi cười vui vẻ, trên tay vác 1 túi vải bố với nhiều phép thuật.  Di Lặc được dân gian thờ cúng rộng rãi từ…

Read More