Khách sạn ở Hà Nội hoạt động cầm chừng, đăng bán không ai mua

home-automation

Hầu hết khách sạn, nhà nghỉ tại Hà Nội vẫn đóng cửa, then cài mặc dù đã được phép nhận khách trở lại. Nhiều cơ sở được chủ khách sạn ở quận Cầu Giấy kêu bán hàng tháng trời, nhưng vì mức giá cao nên vẫn chưa có người mua. Ngày 14.10.2021, Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh những hoạt động trên địa bàn thành phố. Qua đó cho phép nhiều khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được vận hành kinh doanh trở lại không quá 50% công…

Read More