Cách tải ảnh từ Instagram về máy tính, hoặc điện thoại

Những điều bạn cần biết trước khi tải ảnh xuống từ Instagram Hình ảnh và hình ảnh từ các mạng xã hội không thể được tải xuống và sử dụng một cách đơn giản, ngay cả khi chính tác giả đã xuất bản chúng. Quyền truy cập miễn phí vào hình ảnh không có quyền xử lý nó.  Người sáng tạo và những người mà anh ta cho phép. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng ảnh Instagram của người khác trên Internet, tốt hơn hết là không nên tải xuống mà hãy…

Read More